MSR 2017 RAPID [8-20]

PROPOZÍCIE

Miesto konania: Hotel Kultúra ***, A. Bernoláka 1, 034 01, Ružomberok
Prihlásenie a info: www.chessfest.sachrbk.sk
Riaditeľ turnaja: Marek Zelnický tel.: +421 907/390 407, marek@sachrbk.sk
Garant turnaja: MUDr. Igor Čombor, PhD. - primátor mesta Ružomberok
Záštita turnaja: Ing. Michal Slašťan – viceprimátor mesta Ružomberok
Garant turnaja za SŠZ: Ing. Zdenek Gregor - člen VV SŠZ a predseda Komisie mládeže SŠZ
Hlavný rozhodca: Karol Pekár (IA)
Systém hry: Turnaj sa hrá švajčiarskym systémom na 7 kôl, resp. kruhový (podľa počtu prihlásených v kategórii) podľa pravidiel FIDE pre RAPID šach, tempo hry 2 x 20 minút + 5 sek. bonus/ťah. O poradí jednotlivcov rozhoduje: Body, Cut-1 Buchholz, Buchholz, FIDE progres, počet výhier. Kategórie CH12, CH14, CH16, CH20, D12, D14, D16, D20 budú započítané do FIDE RAPID.
Právo účasti: Registrovaní členovia SŠZ,vrátane CIS Premium členov so zaplateným členským príspevkom na daný kalendárny rok najneskôr v deň začatia turnaja.
Chlapci a dievčatá do 8 rokov – ročník 2009 a mladší.
Chlapci a dievčatá do 10 rokov – ročník 2007 a mladší.
Chlapci a dievčatá do 12 rokov – ročník 2005 a mladší.
Chlapci a dievčatá do 14 rokov – ročník 2003 a mladší.
Chlapci a dievčatá do 16 rokov – ročník 2001 a mladší.
Chlapci a dievčatá do 20 rokov – ročník 1997 a mladší.
Cenový fond: Medaily, poháre, diplomy a vecné ceny pre prvých troch v každej kategórii. V kategórii D20 a CH20 pre prvých troch finančné ceny. V rámci kategórie 8- ročných budú vyhodnotené aj kat. D6 a CH6.
Prihlášky: Všetci účastníci musia byť prihlásení do 20. 05. 2017 pomocou registračného formulára na chessfest.sachrbk.sk/.Dodatočné prihlášky budú riešené v kompetencii riaditeľa turnaja v rámci kapacitných možností organizátora.
Ubytovanie: 9 € rezervácia on-line na oficiálnom webe podujatia CHESSFEST, , cez riaditeľa turnaja je možnosť ubytovania priamo v hoteli Kultúra*** s raňajkami v cene 48 € izba/noc. Obedové menu v cene 4,30€ priamo v hoteli Kultúra ***
Vklad: 6 € za hráča na účet - občerstvenie a suvenír
Vklad do turnaja a ubytovanie uhradiť na účet číslo: SK7411000000008010027633
Variabilný symbol: vám bude automaticky vygenerovaný pri vypísaní registračného formulára.
Časový plán: Sobota 27. máj 2017:
08.30 – 09.45 h prezentácia
10.15 – 10.30 h slávnostné otvorenie
10.30 – 18.00 h 7 kôl turnaj jednotlivcov
cca 18.00 vyhlásenie výsledkov

Pre mamičky a dámsky doprovod sme pripravili sprievodný program denného líčenia

SŤIAHNUŤ PROPOZÍCIE V .PDF »