MSR 2017 RAPID [STARŠǏ ŽIACI]

PROPOZÍCIE

Miesto konania: Hotel Kultúra ***, A. Bernoláka 1, 034 01 Ružomberok
Prihlásenie a info: www.chessfest.sachrbk.sk
Riaditeľ turnaja: Marek Zelnický tel.: +421 907/390 407, marek@sachrbk.sk
Garant turnaja: MUDr. Igor Čombor, PhD. - primátor mesta Ružomberok
Garant turnaja za SŠZ: Ing. Zdenek Gregor - člen VV SŠZ a predseda Komisie mládeže SŠZ
Záštita turnaja: Ing. Michal Slašťan - viceprimátor mesta Ružomberok
Hlavný rozhodca: Karol Pekár (IA)
Systém hry: Turnaj sa hrá švajčiarskym systémom na 7 kôl podľa pravidiel FIDE pre RAPID šach, tempo hry 2 x 20 minút + 5 sek. bonus/ťah. O poradí rozhoduje počet zápasových bodov (3, 1, 0), počet partiových bodov, Cut Buchholz bez výsledku 1 najslabšie umiestneného družstva.
Právo účasti: Registrovaní členovia SŠZ so zaplateným členským príspevkom na daný kalendárny rok najneskôr v deň začatia turnaja. Štvorčlenné družstvo musí byť zložené z hráčov narodených v roku 2001 a neskôr, s povinnou účasťou minimálne jedného dievčaťa. V každom družstve môže byť jeden náhradník. Na súpiske družstva môže byť uvedený jeden hráč registrovaný v matrike SŠZ v inom klube, ako je jeho družstvo, na základe písomného súhlasu materského klubu. V zmysle bodu 5.4 súťažného poriadku družstiev sa do tohto limitu hráčov CIS Premium členovia nezapočítavajú. Družstvo, ktoré nastúpi bez dievčaťa, prehráva na 4. šachovnici kontumačne. Poradie hráčov podľa súpisky musí byť dodržané v každom zápase. Rozdiel ratingov medzi hráčmi nesmie byť o 201 a viac v neprospech vyššie umiestneného hráča.
Cenový fond: Medaily, poháre, diplomy a vecné ceny pre prvé tri družstvá.
Prihlášky: Všetci účastníci musia byť prihlásení do 20. 05. 2017 pomocou registračného formulára na chessfest.sachrbk.sk/.Dodatočné prihlášky budú riešené v kompetencii riaditeľa turnaja v rámci kapacitných možností organizátora.
Ubytovanie: 9 € on-line na oficiálnom webe podujatia CHESSFEST, cez riaditeľa turnaja je možnosť ubytovania priamo v hoteli Kultúra*** s raňajkami v cene 48 € izba/noc. Obedové menu v cene 4,30€ priamo v hoteli Kultúra ***
Vklad: 12 € za družstvo na účet - občerstvenie
Vklad do turnaja a ubytovanie uhradiť na účet číslo: SK7411000000008010027633
Variabilný symbol: vám bude automaticky vygenerovaný pri vypísaní registračného formulára.
Časový plán: piatok 26. máj 2017:
07.30 – 09.00 h prezentácia
09.30 – 10.00 h slávnostné otvorenie
10.00 – 17.30 h 7 kôl turnaj družstiev
cca 18.00 vyhlásenie výsledkov

Pre mamičky a dámsky doprovod sme pripravili sprievodný program denného líčenia

SŤIAHNUŤ PROPOZÍCIE V .PDF »