Prenos

Online prenosy sledujte tu:

http://sach2.csprint.sk/euyr2018_1614/r1/

http://sach2.csprint.sk/euyr2018_121008/r1/

http://sach2.csprint.sk/euyr2018_1614/r2/

http://sach2.csprint.sk/euyr2018_121008/r2/

http://sach2.csprint.sk/euyr2018_1614/r3/

http://sach2.csprint.sk/euyr2018_121008/r3/

http://sach2.csprint.sk/euyr2018_1614/r4/

http://sach2.csprint.sk/euyr2018_121008/r4/

http://sach2.csprint.sk/euyr2018_1614/r5/

http://sach2.csprint.sk/euyr2018_121008/r5/

http://sach2.csprint.sk/euyr2018_1614/r6/

http://sach2.csprint.sk/euyr2018_121008/r6/

http://sach2.csprint.sk/euyr2018_1614/r7/

http://sach2.csprint.sk/euyr2018_121008/r7/

http://sach2.csprint.sk/euyr2018_1614/r8/

http://sach2.csprint.sk/euyr2018_121008/r8/

http://sach2.csprint.sk/euyr2018_1614/r9/

http://sach2.csprint.sk/euyr2018_121008/r9/